Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd.
Top Supplier
17 years
Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd.
Contact Info
Contacts:Cherry Zhu
Tel:0086-57488365336
Area:Zhejiang
Address:No.699,jinghua Road, HI-TECH Park, Ningbo, Zhejiang, China, 315103
Fax:0086-57488352516
E-mail:sijinchina@machinesijin.com
Official website:  http://www.machinesijin.com
Address:宁波高新区江南路1832号